Wydawnictwo Do

Marek Ryćko

Ostatnio wydane
Książki
Zapiski książkoroba
Piotrków nie tylko Trybunalski
Cytryna
Człowiek i jego znaki
Spis treści
Recenzja
Ile kosztuje fotel burmistrza?
Największe miłości świata
Zbyt duża różnica płci...
SMS – Słowa Mają Siłę
Pani Magdo pani pierwszej to powiem...
Autorzy
Beata B.
Juan Peláez Gómez
Adam Hanuszkiewicz
Magda Jethon
Jeremi Przybora
Anna Rzędowska
Daniel Senderek
Andrzej Tomaszewski
Ewa Złotowska
Nasza firma
Informacje dla przyszłych Autorów

Wydawnictwo Do
Marek Ryćko
telefon: (0 22) 824 05 07
faks: (0 22) 824 05 02
e-mail: do@do.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
29 listopada 2006 r.
godzina: 12:31

Zgodność ze standardami:

XHTML 1.0   CSS 2.1
 

Adrian Frutiger

 

Adrian Frutiger

Adrian Frutiger, ur. w 1928 r., wybitny szwajcarski artysta grafik i wielka postać światowej typografii, jest specjalistą i międzynarodowym autorytetem komunikacji wizualnej. W swoich pracach połączył w jedno znajomość grafiki i typografii, elementy psychologii, socjotechniki, historii oraz etnologii.

Jest zarówno teoretykiem, jak i praktykiem.

Jako teoretyk jest autorem prac naukowych z dziedziny komunikacji wzrokowej, graficznej, analizuje historyczny rozwój tworzonych przez człowieka znaków.

Jako praktyk jest twórcą nowych symboli, systemów znaków oraz projektantem krojów pism drukarskich (m.in. Univers i OCR-B). Jako ciekawostkę można podać fakt, że wszystkie magistrackie tablice informacyjne w całej Warszawie opisane są krojem pisma zaprojektowanym przez Frutigera.

Ten mistrz znaku znacznie przysłużył się semiografii, czyli dziedzinie zajmującej się formą i znaczeniem znaku graficznego.

W 1996 r. Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przyznał Adrianowi Frutigerowi doktorat honoris causa.

W 2003 roku nakładem Wydawnictwa Do i Wydawnictwa Optima ukazała się długo oczekiwana książka tego autora pt. „Człowiek i jego znaki”, wydana już wcześniej w Szwajcarii, Niemczech, Anglii oraz Hiszpanii. W kwietniu 2005 roku ukazało się drugie wydanie tej książki.