Wydawnictwo Do

Marek Ryćko

Ostatnio wydane
Książki
Zapiski książkoroba
Piotrków nie tylko Trybunalski
Cytryna
Człowiek i jego znaki
Autor
Recenzja
Ile kosztuje fotel burmistrza?
Największe miłości świata
Zbyt duża różnica płci...
SMS – Słowa Mają Siłę
Pani Magdo pani pierwszej to powiem...
Autorzy
Nasza firma
Informacje dla przyszłych Autorów

Wydawnictwo Do
Marek Ryćko
telefon: (0 22) 824 05 07
faks: (0 22) 824 05 02
e-mail: do@do.com.pl

Ostatnia aktualizacja:
29 listopada 2006 r.
godzina: 12:31

Zgodność ze standardami:

XHTML 1.0   CSS 2.1
 

„Człowiek i jego znaki” – spis treści

 

Mamy nadzieję, że przedstawiony poniżej spis treści książki Adriana Frutigera pt. „Człowiek i jego znaki” pozwoli Państwu uzyskać lepszą orientację w niesłychanym bogactwie materiału zamieszczonego przez Autora w tym unikalnym dziele.

Spis treści wzbogaciliśmy miniaturkami stron dla zobrazowania, jak piękne i harmonijne jest w tej książce połączenie tekstu i ilustracji.

Po kliknięciu na miniaturkę można obejrzeć stronę w formacie pdf.

 

Część pierwsza..
Rozpoznawanie znaków. Tworzenie znaków

 

Trzy impresje na początek

    Bezład – porządek

    Przypomnienie pewnej figury

    Światło i cień – biel i czerń

Elementy znaku

    Punkt

    Linia

        Linia wyimaginowana

        Linia jako taka

        Poziom i pion

        Skosy

        Łuki

    Zależności między liniami

        Gesty przy prowadzeniu kreski

        Szeregowanie i rytm

        Bliskość

    Morfologia znaków

        „Geografia” wyrażeń

        Symetria i asymetria

        Tablica morfologiczna 1

        Tablica morfologiczna 2

    Typologia znaków

 

Znaki podstawowe

    Kwadrat

    Trójkąt

    Koło (okrąg)

    Strzałka

    Krzyż

Związki znaków

    Zależność między znakami

    Zależność między znakami o różnych kształtach

    Wymowa wnętrza powierzchni

    Zależności między znakami zamkniętymi i otwartymi

    Gra dwóch rozwidlonych znaków

    Znak kompletny

        Tablica morfologiczna 3

        Tablica morfologiczna 4

    Między schematem a figurą

    Znak-łamigłówka

 

Znak w ornamencie

Znaki dualizmu

Powierzchnia

    Od kreski do powierzchni

        Grubość kresek

        Poszerzanie i zwężanie kreski

        Forma wstęgi

    Biały znak na ciemnym tle

        Od konturu do negatywu

        Zmienność siły światła wewnątrz powierzchni

        Kształtowanie sugestywnej formy

    Wzór szachownicy

Złudzenie objętości

    Nakładanie się warstw

    Przeplatanie

    Sugestywna biel

    Perspektywa

    Cień

        Oświetlony obiekt

        Rzucony cień

    Niezwykła objętość

    Złudzenia optyczne

 

Różnorodność zjawiska

    Rysunek i materiał

        Narzędzia

        Zakończenie kreski

        Odpowiednie narzędzia dla danego materiału

    Przestrzeń wewnętrzna znaku i między znakami

    Obraz jako zespół cech identyfikacji wizualnej

        Czerń – biel

        Barwy

        Półtony

        Struktury

    Jakość obrazu

        Obrazowanie schematyczne lub zwymiarowane

        Obrazowanie naturalistyczne

        Obrazowanie artystyczne lub kontemplacyjne

    Próba wizualnej syntezy

Część druga.
Znaki utrwalające mowę

 

Od myśli do rysunku

    Prawzory

    Mowa i gesty

Utrwalanie mowy

    Dwie drogi rozwoju

        „Niezmienne” pisma obrazkowe

        Pisma „alfabetyczne”

    Czy wspólne pochodzenie?

    Czy pozostawiono w spadku archetypy (prawzory)?

    Od znaków obrazowych do ideogramów

    Wyznaczniki

    Od ideogramów do fonogramów

 

Graficzne bogactwo pism obrazkowych

    Od pisma obrazkowego Sumeru do pisma klinowego

    Egipskie hieroglify

    Pismo kreteńskie

    Hetyckie pismo obrazkowe z Syrii

    Pismo obrazkowe z doliny Indusu

    Pismo obrazkowe z Wyspy Wielkanocnej

    Pismo runiczne

    W kręgu pisma chińskiego

        Mądrość księgi I Cing

        Chińskie pismo obrazkowe

        Pismo chińskie a architektura

    Pisma Ameryki prekolumbijskiej

        Pismo obrazkowe Azteków

        Pismo obrazkowe Majów

 

Alfabety świata

    Genialny wynalazek litery i jego emanacja

    Przegląd grup pism w świecie

Alfabet w kulturze zachodniej

    Wczesny rozwój

    Kształt kapitały i minuskuły

        Przejście od kapitały do minuskuły

        Próba teorii o redukcji gestów

Rozwój formy pisma a techniki pisania i drukowania

    Kreślenie czarnej kreski

        Kaligrafia

        O ustawieniu pióra w innych obszarach kulturowych

        Grawiura i druk

    Białe wnętrza

        Architektura a pismo

        Przestrzeń

    O pokrewieństwie liter ze sztuką

 

Manipulowanie formą pisma

    Wariacje czysto proporcjonalne

        Szerokość

        Grubość

        Skośność

        Paleta odmian

    Odstępstwa od podstawowego kroju

        Litery ozdobne

        Litery „antykwaryczne”

        Litery „figuralne”

        Kształty pism przyszłości

        Próby krańcowego uproszczenia

        Automatyczne czytanie

        Aż do zaniku czytelności

        Pismo-obraz i obraz-pismo

    Monogramy

        Skrót grupy słów

        Od ligatury do ornamentu

 

Pismo do masowego składania tekstów i jego czytelność

    Pismo jako powszechny środek komunikacji

    Kształt i czytelność pisma

        O procesie czytania

        Stopniowanie motywacji czytania

        Synteza formy pisma

Znaki wartości liczbowych

    Oznaczanie liczb literami

    Geneza i rozwój cyfr arabskich

        Genialna idea wartości zera

        Pochodzenie i rozwój kształtów

    Kilka uwag analitycznych

        Mówienie i liczenie

        Gesty przy pisaniu liczb

        Podział na elementy podstawowe

        Kształty liczb przyszłości

Znaki drukarskie

    Światło między słowami

    Znaki zecerskie

        Znaki przestankowe

        Znaki wyróżnień

        Znaki odniesienia

        Znak „et”

        Znaki walutowe i inne

 

Część trzecia.
Znaki, symbole, sygnety, sygnały

Wprowadzenie

    Znaki niealfabetyczne

    Nowe znaki na użytek nauki

    Znaki obrazowe na użytek przemysłu

    Drogowskazy i znaki drogowe

    Zalew i przesyt obrazów

    Powrót do pisma obrazkowego

Od wizerunku do znaku symbolicznego

    Obraz

    Schemat

        Stopniowanie schematyzacji

        Pomoc komputera w schematyzacji

    Plan

    Alegoria

    Obrazy zabobonu

Symbol

    Co jest symboliczne?

    Od obrazu-symbolu do znaku-symbolu

    Niejasne użycie pojęcia symbolu

 

Bogactwo symboli figuralnych (obrazowych)

    Jak obrazy stają się znakami-symbolami

        Proces stylizacji

        Wpływ materiału i narzędzia na uproszczenie

        Gigantyczne znaki symbole

    Symbole zwierzęce

        Od różnorodności do prostoty.Wizerunki ptaków

        O życiu i śmierci. Symbol węża

        Inne symbole zwierzęce. Archetypy podświadomości

    Symbole roślinne

    Postać człowieka jako symbol

        Ciało figurą zbiorową

        Części ciała

    Przedmioty, krajobrazy, elementy natury

    Symbol środka

Symbole abstrakcyjne

    Wszechświat i jego środek

    Znak krzyża i jego zdobienia

    Znaki symbolizujące ruch

    Sploty, linie wężowe, węzły

    Znaki słoneczne

    Nocne ciała niebieskie

    Symbol w ornamencie

    Geometria i symbol

 

Znaki pseudonauki i magii

    Elementy

    Znaki astrologiczne

    Znaki alchemiczne

    Znaki kabalistyczne, znaki magiczne, talizmany

Znaki-sygnatury

    Znaki kamieniarskie

    Monogramy

Znaki określające wspólnotę

    Znaki domów (rodowe)

    Japońskie godła rodowe

    O heraldyce

    Współczesne znaki wspólnot ludzkich

Znaki ochronne (marki)

    Znakowanie (markowanie) w przeszłości

        O znakowaniu. Wypalanie piętna

        Marki kupieckie

        Znaki rzemieślnicze i drobnoprzemysłowe

        Znaki strukturalne. Znaki wodne

 

    Współczesne znaki przemysłowe

Znaki używane w technice i nauce

    Obrazowe pismo techników

    Znaki nauk nowożytnych

Znaki sygnałowe

    Orientacja w otoczeniu

        Znaczenie tablic sygnalizacyjnych ruchu pojazdów

        Forma szyldu sygnału

        Kolor

        Reakcja kierowcy na sygnał

    Piktogramy

    Znaki sygnałowe w drukach

    Emocje w plątaninie dróg

        Orientacja w gmachach publicznych

        Systemy piktogramów towarzyszących imprezom

    Znaki sygnalizujące usługi

Próba syntezy

Epilog

Bibliografia